Advertentie

2. Annulering, wijziging & restitutie

  1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om (i) de Bijeenkomst te annuleren, (ii) de datum, het tijdstip en/of de locatie van de Bijeenkomst te wijzigen en (iii) deze Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen waarbij de gewijzigde Bezoekersvoorwaarden vervolgens nadat U hierover bent geïnformeerd met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op de Bijeenkomst.
  2. In geval van wijziging van de datum van de Bijeenkomst blijft Uw toegangsbewijs geldig. Wij zullen U vervolgens op de hoogte stellen van de nieuwe datum waarop de Bijeenkomst zal plaatsvinden.

  3. Indien U verhinderd bent of niet aanwezig bent op de Bijeenkomst, vindt er geen restitutie van de door U betaalde toegangsprijs plaats. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild en evenmin vindt restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

  4. Tenzij per geval door ons anders aangegeven zijn onze events uitsluitend toegankelijk voor non-profitorganisaties en uiteraard diegenen die op de beurs of in de programmering een rol spelen, zoals sprekers, moderatoren, standbezetting en sponsoren.