Advertentie

Artikel 12. Persoonsgegevens

Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van Afnemer en tot zijn organisatie behorende personen door Uitgever worden gebruikt om Afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Uitgever kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat Afnemer maakt van producten die worden geleverd door online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt.