Advertentie

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Uitgever en op elke Overeenkomst als zijnde een Abonnement.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk door Uitgever is bevestigd.

2.3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Uitgever hiermee schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd. Een zodanig overeengekomen afwijking en/of aanvulling is slechts geldig voor die betreffende Overeenkomst (Abonnement).

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.