Ben jij al lid? Van het Filantropisch Vakblad van Nederland?

Word lid!

Advertentie

Artikel 8. Overdracht rechten

8.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, rechten en/of plichten die aan de Overeenkomst (Abonnement) verbonden zijn, over te dragen aan een derde. 

8.2 De Uitgever kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Overeenkomst (Abonnement) ontleent aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers of derde partij(en) overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst (Abonnement) schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen.