Advertentie

3. Toegang

  1. Het is alleen mogelijk de Bijeenkomst te betreden indien U zich hiervoor heeft aangemeld, waarbij ook nog op de Bijeenkomst zelf de mogelijkheid bestaat om U bij binnenkomst voor de Bijeenkomst aan te melden. U dient de op de Bijeenkomst bij de registratiebalie verkregen “bezoekersbadge” tijdens uw gehele verblijf op de Bijeenkomst zichtbaar te dragen.

  2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om U de toegang tot de Bijeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  3. U betreedt de Bijeenkomst en neemt deel aan activiteiten op de Bijeenkomst op eigen risico. De aanwijzingen van de Organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Organisatie is gerechtigd om U, indien U zich niet houdt aan de Bezoekersvoorwaarden of indien U de orde verstoort of dreigt te verstoren, te (laten) verwijderen van de Bijeenkomst. In een dergelijk geval heeft U geen recht op een schadeloosstelling.

  4. De eigenaar van de locatie waar de Bijeenkomst zal plaatsvinden kan in aanvulling op deze Bezoekersvoorwaarden ook nog eigen (huis)regels van toepassing verklaren op uw bezoek.