Ben jij al lid? Van het Filantropisch Vakblad van Nederland?

Word lid!

Advertentie

6. Aansprakelijkheid

De Organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door U wordt geleden op of in het kader van de Bijeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend vermissing en/of beschadiging van goederen.