Advertentie

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze Bezoekersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Bezoekersvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.