Advertentie

8. Diversen

8.1 Medewerkers werkzaam voor een stichting, vereniging, of als zzp’er voor een non-profit, zijn gerechtigd om de door de Fondsenwerving.nl B.V. georganiseerde bijeenkomsten - alsmede het jaarlijks georganiseerde congres ‘Nationale Vakdag Fondsenwerving’ - bij te wonen, zulks echter onder de nader door de Uitgever te stellen condities en voorwaarden. 

8.2 Medewerkers van commerciële organisaties zijn niet gerechtigd bijeenkomsten bij te wonen zoals de Nationale Vakdag Fondsenwerving, of andere events georganiseerd door Fondsenwerving.nl B.V.. Ook niet als zij abonnee van Vakblad fondsenwerving zijn.