Social Blue-zaal

09:20 - 09:50 u

Vergroot je database! Nieuwe maandelijkse donateurs via Facebook en Instagram!

Werk met 100% effectieve tekst- en visuele strategie op Facebook en Instagram. Gebruik uw bestaande database om het perfecte nieuwe publiek op Facebook en Instagram te bereiken Samenwerken met partnerorganisaties om de beste resultaten te behalen Een juiste trechter instellen van eerste impressie tot daadwerkelijke conversi. Construeer een schaalbare leadgeneratiestrategie, die ingezet kan worden op langer termijn. Leer hoe u uw maandelijkse donor database uitbreidt door gebruik te maken van lead generation.

Kevin Bruggink en Ryanne Bron
10:05-10.35 u

Geen bindingstrategie zonder goed ICT fundament

Vaak wordt de vervanging van een CRM-systeem als dé oplossing gezien voor de realisatie van de fondsenwervingstrategie. Maar is dit een juiste gedachte? Of is er meer nodig om tot resultaten te komen?

David Verschoor en Roger van Kessel
10:50 - 11:20 u

Onderwijs en donateurs: hoe alumni en andere donateurs aan je te binden

Fondsenwerven is het zoeken van de juiste combinatie van beproefde en pioniersactiviteiten. In Nijmegen wordt deze route gevolgd. In deze presentatie doe je ideeën op voor je eigen organisatie!

Eelco Keij
11:35 - 12:05 u

Fondsenwerving voor ziekenhuizen

Veel ziekenhuizen kennen een lange traditie van fondsenwerving, en zijn soms zelfs opgericht met particulier geld. Steeds meer ziekenhuizen besluiten om professionele fondsenwerving op te zetten. Dat daar meer bij komt kijken dan het inhuren van een fondsenwerver komt in deze presentatie uitvoerig aan de orde.

Pelagia de Wild
12:20 - 12:50 u

Een CBF-erkenning biedt vele voordelen

Elke non profit, hoe klein of groot ook, kan de erkenning aanvragen om ermee herkenbaar te zijn als betrouwbaar goed doel. In de workshop laten we je aan de hand van de ervaringen van Het Vergeten Kind zien wat de betekenis van een erkenning is voor het publiek en hoe de erkenning bijdraagt aan de groei en verdere professionalisering van je eigen organisatie.

Jeroen van Woudenberg en Cees Toor
13:05 - 13:35 u

Impact denken voor fondsenwervers

Steeds meer donateurs, fondsen en grote gift gevers willen de impact van hun giften kennen. Petra's boek Echte winst bevat zeven stappen om ​​succesvol impact te maken in de samenleving. Petra daagt je in deze sessie uit om een impact mindset te ontwikkelen. Deze mentaliteit is essentieel om relaties op te bouwen, fondsen te werven en een community op te bouwen. Kortom om succesvol te worden. Petra geeft veel voorbeelden en tips en gaat met je aan de slag.

Petra Hoogerwerf
13:50 - 14:50

Van crowdfunding naar crowd engagement

Steeds meer goede doelen werven donaties via crowdfunding. Maar wat levert het op naast donaties? In deze sessie delen we onze kennis en ervaring op het gebied van crowdfunding en crowd engagement.

Marien Visser en Marlou van Campen
15:05 - 15:35

Ben jij de ideale nalatenschappenwerver?

De Gouden Eeuw van de filantropie is aangebroken! Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan een goed doel om ook na hun overlijden aan de wereld iets bijzonders achter te laten. Het aantal erflaters bij goede doelen zal alleen maar stijgen de komende jaren. Zijn de goede doelen daar op voorbereid? Welke kanalen worden succesvol ingezet? Op welke manier is nalatenschappenwerving in de organisaties ingebed? Deze en nog meer resultaten uit het nalatenschappenonderzoek onder de goede doelen organisaties worden onthuld.

Jeannet Peters en Henk de Graaf
15:50 - 16:20 u

Donateursmagazine Kans: communiceren met je achterban

Het magazine Kans is professioneel opgezet waarbij bewust de keus is gemaakt om het te laten maken; format, tekst, fotografie en vormgeving door professionals van buiten het Leger. Zij zijn beter in staat om ons verhaal te vertellen aan het grote publiek dan eigen incrowd. Niet onbelangrijk, het is een uitgave van de afdeling fondsenwerving en niet van corporate communicatie. De redactie is legerbreed ingevuld, daar worden de onderwerpen en items besproken, invulling gebeurt door het externe bureau. Inmiddels is Kans niet alleen een blad voor donateurs maar wordt het ook intern verspreid en zeer gewaardeerd door collega's en de achterban van de kerk.

Will van Heugten
Close