ifunds-zaal

09:00 - 09:30

Wat je moet meten en managen om geversattritie te stoppen

Goede doelen die vanaf het begin van de schenkerrelatie meer aandacht besteden aan het waarom van schenken en de ervaring van de schenker - en daarop gepast mee omgaan zien heel andere uitvalcijfers dan we wat we in onze sector normaal vinden. Deze goede doelen zijn in staat om betrokkenheid te meten op het moment van werving, te begrijpen waarom mensen schenker worden (hint: het is niet zo eenvoudig als 'omdat we het vroegen, ' schenkerervaring te meten en bij te sturen. Deze en andere data modeleren geeft een accurate voorspelling, kort na werving, over wie zou blijven en wie niet. Dit inzicht maakt het mogelijk om schenkers echt op maat te benaderen. Vanuit zijn werk voor Amnesty International Vlaanderen en The DonorVoice deelt hij verschillende internationale cases.

Ilja De Coser
09:45 - 10:15 u

Fundraising Technology & Trends

"Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe raakt dat fondsenwerving? Wat zijn anno 2017/2018 belangrijke ontwikkelingen? Welke worden al toegepast in de sector? En hoe bepaal je wat relevant is voor jouw organisatie. Hoe bepaal je de prioriteit voor jouw situatie. In deze presentatie kijken we naar diverse ontwikkelen op het vlak van (online) Marketing, Sociale Media en algemene technologietrends. We presenteren een aantal praktijkvoorbeelden en geven aan in hoeverre deze interessant zijn voor het vakgebied fondsenwerving.

Het is duidelijk merkbaar dat de ene organisatie deze ontwikkelingen sneller oppakt dan de andere. Waar sommige organisaties nog worstelen met het responsive maken van hun website, zijn andere organisatie al vele stappen verder. Wat zijn hierin belangrijke succesfactoren?

Leerzaam aan deze presentatie is de manier waarop je omgaat met technologische ontwikkelingen. Hoe bepaal je wat relevant is voor jou en jouw organisatie? Hoe bepaal je de waarde en daarmee de prioriteit hiervan? We geven tevens tips en trics voor het slim implementeren van nieuwe technologie.

Na deze presentatie mis je geen belangrijke ontwikkelingen meer. Je krijgt hands-on methoden aangereikt die je direct kunt toepassen in je eigen functie en organisatie!

In aansluiting op deze presentatie is er kosteloos een toolkit beschikbaar op onze stand 38."

Jos Jelier
10:30 - 11:00 u

Een non-digitale innovatie

Wij leven in een digitale wereld en er wordt volop geïnvesteerd in digitale en mobiele fondsenwerving. Donateurs centraal stellen en relaties bouwen is het belangrijkste onderwerp voor veel organisaties. Wij zoeken de donateurs overal. Op straat, op Facebook, Google etc. maar kijken niet naar de witte vlekken - de donateurs die je niet kan bereiken met een email of een telefoon. Dit is een nieuwe methode om donateurs te bereiken en te verbinden aan je organisatie - persoonlijk contact.

Jeanette Eesmann-Foster en Karin van Minnen
11:15 - 11:45

Data- of donateurgedreven?

Als fondsenwerver bent je op zoek naar structurele donateurs. Hoe bouw je een relatie op met de donateur en hoe zet je op een slimme manier data in om hierbij te helpen? Leer aan de hand van voorbeelden van anderen hoe je creatief met data om kan gaan en wat de valkuilen zijn van de focus op data.

Robert Felzer
12:45 - 13:15

Engels! Making the Case for Big Donations

A Case for Support focuses on emotional hooks - first the heart and then the head. It is is a crucial document for your organisation alongside the vision/mission and the brand. Each large project also needs its own Case for Support.

David Dixon
13:30 - 14:00

Online fondsenwerving in Nederland, de stand van zaken

Jaarlijks organiseert Sestertius het grote online benchmark onderzoek State of Digital Fundraising, waar tientallen goede doelen aan deelnemen. Het levert een inkijk in de echte cijfers, wat wel en niet werkt, hoe het bij de diverse instellingen georganiseerd is en waar de pijnpunten zitten. Harde feiten, die een heel ander beeld geven van de marktontwikkeling dan velen je doen willen geloven. Dat, gecombineerd met het dagelijkse werk van Sestertius geeft ke een vrij compleet beeld van de werkelijkheid!

Walter van Kaam
14:15 - 14:45 u

Regionaal bedrijfsleven maakt het verschil

Aan de hand van een tweetal grote campagnes: Maatschappelijke opvang dnoDoen (Den Helder) en het BredaPhoto Internationaal Foto festival (Breda 2018) laten we zien hoe je zo'n traject vormgeeft.

Marjorie van Geenhuizen
15:00 - 15:30

Toegift.nl, unieke samenwerking goede doelen

Medio 2015 hebben een tiental goede doelen tegen elkaar gezegd dat het goed zou zijn om er als sector weer aandacht voor te vragen dat goede doelen opgenomen kunnen worden in een testament. Deze tien hebben elkaar uiteindelijk gevonden in een gezamenlijke aanpak en uitgangspunten. In oktober 2016 zijn de plannen aan de sector gepresenteerd. Dit heeft geleid tot 89 deelnemende organisasties, puur op basis van de plannen en de uitgangspunten! Uniek in onze sector. In september 2017 is - onder grote waardering - het concept voor de creatieve invulling gepresenteerd aan de deelnemers. Onder de titel TOEGIFT.NL is de campagne van start gegaan in november 2017. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het mediaplan voor het tweede jaar dat ingaat per 1 mei 2018. Info: www.toegift.nl

Will van Heugten
15:45 - 16:15

Inzetten van expertise uit het bedrijfsleven

Veel voorbeelden en inspiratie over de mogelijkheden van samenwerking met het bedrijfsleven. Wat levert het op en hoe kan ik hierbij als ideële organisatie geholpen worden?

Henriëtte van Eeghen
Close