Speaker/moderator information

Downloads

  1. Opening slide JPG.jpg

  2. Opening slide PDF.pdf

  3. Promo banners.zip

  4. VakdagFw19 Info voor sprekers en moderators DEF.pdf

Belangrijke informatie voor sprekers en moderatoren Vakdag Fondsenwerving 2019

Op deze pagine vind je belangrijke informatie voor jou als spreker en/of moderator tijdens de Nationale Vakdag Fondsenwerving 28 maart 2019 in hetMaasgebouw van Stadion De Kuip, Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam. Neem alsjeblieft de moeite om de hele tekst door te lezen.

Registratie sprekers en moderatoren ronde tafels
Nog niet gedaan? Vul dan nu meteen het formulier achter deze link in: https://www.vakdagfondsenwerving.nl/invite 
Vlak voor de Vakdag sturen we iedereen die is opgegeven zijn of haar e-ticket.

Promotie
Promotie door ons gebeurt via alle denkbare kanalen van website tot sociale media. 

Op Twitter (@VakbladFW) zijn we hier te vinden: https://twitter.com/vakbladfw. Verder gebruiken we de hashtag #VakdagFw19. Voor Facebook kijk hier.

Download hier onze promotiebanners en logo's.

Mobieltjes aan!
We moeten beslist onze sprekers en moderators kunnen bereiken, direct voorafgaande en op de Vakdag zelf. We rekenen er daarom op dat iedere spreker zijn mobiele telefoon aan heeft staan, zodat onze eventuele telefoontjes of sms'jes doorkomen. 

Kom op tijd
Speciale telefoonnummer registratiebalie voor sprekers en moderators op de Vakdag: +31 6 18 97 42 79

Na je aankomst maken onze mensen je verder wegwijs, zoals de sprekersruimte (met koffie, thee, fris en broodjes). De sprekersruimte is niet afgesloten. Er is wel doorlopend toezicht, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor spullen die je daar eventueel achterlaat.

We willen graag dat je ruim van tevoren voor je eerste optreden aanwezig bent. Ben je 60 minuten voor je eerste optreden nog niet aangemeld bij de registratiebalie dan nemen we meteen telefonisch contact op, op je mobiele nummer, om na te gaan of de reis voorspoedig verloopt. Is dat niet het geval bel dan zelf meteen met het speciale nummer van de registratiebalie. 

Het is dus cruciaal dat onze sprekers en moderators op tijd zijn. Hou dus rekening met de files die er altijd zijn en ga op tijd weg. We rekenen wat dat betreft echt op je. Er is prima openbaar vervoer en ook voldoende gratis parkeerruimte op het terrein van De Kuip en koffie, broodjes, fris, en meer versnaperingen staan klaar in de sprekerskamer.

Meld je alsjeblieft uiterlijk een kwartier voor aanvang van je optreden in je zaal of businessunit!

Ontvangst op de Vakdag beurs (sprekers & moderatoren)
Vlak voor de Vakdag ontvang je een e-ticket, waarmee je bij de entree van De Kuip je badge krijgt. Met dat e-ticket printen we ter plekke je speciale sprekers- en of moderatorbadge.

De presentatie (sprekers)
Belangrijk hierbij is dat je de tijdsduur beslist niet overschrijdt, omdat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor de spreker(s) die daarna komen. Het tijdschema op de Vakdag is te krap om uitloop te kunnen hebben. Ons Vakdagteam heeft de uitdrukkelijke instructie om te zorgen dat iedereen - zonder enige uitzondering - zich aan zijn tijd houdt. Zij geven een signaal wanneer je nog 10 minuten hebt, wanneer er nog 5 minuten resteren én wanneer het afgelopen is. Kijk niet van ze weg, maar let op onze zaalcrew! Wanneer het eindsignaal gegeven wordt, moet de presentatie dus beëindigd worden. Meteen na elke presentatie start de publiekswissel en de voorbereiding voor de volgende presentatie.

Voorbereiding (sprekers)
Elk succesvol optreden kent een gedegen en tijdige voorbereiding en oefening. Onze ervaring met de internationale sprekers is dat het vooral de voorbereiding en de oefening zijn, waardoor ze zo succevol zijn geworden. Naast hun kennis en ervaring natuurlijk. Zij realiseren zich dat het publiek, dat immers speciaal komt om hen te zien en te horen, dat verdient. Dat ze hun publiek serieus nemen is een van de aspecten die hen tot de betere sprekers maken. Dat willen we ook op de Nationale Vakdag Fondsenwerving! 

We laten het graag aan de sprekers over om hun presentatie al dan niet achteraf aan de toehoorders ter beschikking te stellen, door hun visitekaartjes te vragen, en daarmee tevens contactmomenten te creëren.

Technische ondersteuning (sprekers)
In elk van de zalen is de hele dag een vakkundige, technisch assistent aanwezig, met laptop, beamer en geluidsinstallatie. Aan hem/haar overhandig je je presentatie op een usb-stick, waarna de technisch assistent de presentatie live zet. Naast de microfoon(s) voor de spreker(s) is er ook een zaalmicrofoon voor vragenstellers. We werken uitsluitend met pc-laptops en niet met MacBooks (Apple). Indien je beslist je presentatie op je Apple moet doen, neem deze dan svp zelf mee en vergeet niet de speciale verlengstukjes voor de VGA kabels!!!!

 Zet je presentatie met alle eventuele bijlagen zoals films, in één map op je usbstick, anders werkt het niet. Die map wordt in zijn geheel, met inhoud, door de technische assistent op de zaallaptop gezet. Onze zaallaptops zijn aangesloten op snel internet. Presentaties die verwijzen naar url's (weblokaties) werken in principe gewoon. Er is ook een flip-over in elke zaal. Diegenen die speciale wensen hebben, niet zeker van hun (technische) zaak zijn of beslist met Apple moeten werken, verzoeken we zo snel mogelijk contact op te nemen met chris@fondsenwerving.nl.

Het rondetafelgesprek (moderatoren)
Van de moderators van de rondetafelbijeenkomsten verwachten we – na een korte voorstelronde met alle deelnemers - een zeer korte inleiding waarbij ze stilstaan bij een enkele aspecten van het onderwerp dat aan de orde is. Dit is geen presentatie, maar meer bedoeld om het ijs te breken en het gesprek op gang te krijgen. Vervolgens krijgen de deelnemers de ruimte om vragen te stellen of hun eigen ervaringen met elkaar te delen. Ongetwijfeld zal bij antwoorden op hun vragen het zwaartepunt liggen bij de moderator. 

In de businessunits zijn geen technische hulpmiddelen beschikbaar.

Wij verzoeken je vriendelijk, doch dringend, je strikt aan de duur en/of eindtijd van je ronde tafel te houden! De Nationale Vakdag Fondsenwerving heeft een strak gepland programma dat geen uitloop toelaat. 

Heb je op die dag vragen over de ronde tafels, wend je dan tot een van de leden van ons vakdagteam bij de toegang naar de ronde tafels, in de Vakblad Fondsenwerving Lounge.

Geen 'reclamepraatjes' (sprekers)
Het is waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar de sessies zijn nadrukkelijk niet voor 'reclamepraatjes' bedoeld! Dat is namelijk niet waar de toehoorders voor komen. Ze komen voor nuttige informatie over het onderwerp. Voor de sprekers is de meerwaarde dat zij zich op die manier profileren als dé experts op hun gebied, dé mensen bij wie je moet zijn voor de nieuwste kennis en cases, de collega's die vooroplopen. Dat straalt ook af op de onderneming of organisatie waaraan je eventueel verbonden bent. Dat en doordat je als spreker geprogrammeerd staat, met de publiciteit daarover in onze media, draagt bij aan je imago als een deskundige op je gebied. Die positieve uitstraling hoort ook bij de Nationale Vakdag Fondsenwerving.

Opgeven deelnemers ronde tafels (moderatoren)
Er is altijd heel veel belangstelling voor de ronde tafels. Daarom moeten de deelnemers (maximaal 11) zich die ochtend opgeven via onze Vakdagapp. Dat geldt dit jaar ook voor de Bootcamp Innovatie. 

Bij de toegang tot de ronde tafels wordt dat gecontroleerd. Commerciële partijen worden, tenzij moderator, niet toegelaten. Dat is tijdig overal bekendgemaakt. Als er toch een tussengeslopen is, vraag dan de aanwezigen of deze er bezwaar tegen hebben. Is dat het geval, vraag de persoon dan om te vertrekken. Is er geen bezwaar tegen dan laten we het zo. Er kan per ronde tafel maar één moderator zijn.

Businessunits (moderators)
De rondetafelbijeenkomsten worden gehouden in afzonderlijke businessunits, allemaal op de 1e verdieping van het Maasgebouw en bereikbaar via de loopbrug. Deze businessunits worden ons door de desbetreffende bedrijven geheel vrijwillig ter beschikking gesteld. Een fantastisch gebaar dat we zeer op prijs stellen. Help ons daarom hun ruimtes op orde te houden en tijdens je sessie een oogje in het zeil te houden. We willen dat de units netjes behandeld worden en aan het einde van de Vakdag in net zo'n goede staat zijn als 's ochtends bij de start! 

Tijdschema Vakdag beurs

06.30    Balie entreehal open voor standhouders: badge wordt geprint (neem je e-ticket mee!).

08.00    Muntenbalie open op de beursvloer.

08.30    Balie consumptiemunten in de entreehal open voor de standhouders.

08.30    Eerste bezoekers arriveren.

09.00    Eerste presentaties starten.

10.30    Start rondetafelsessies, aangeboden door Cherridata.

16:00    Afsluiting met de netwerkborrel.

17.30    Stands kunnen worden uitgeruimd en opgebroken, maar niet eerder ivm de afsluitende borrel.

Opbergruimte en garderobe beurs
Op de begane grond in de entreehal is een onbewaakte garderobe. Afgesloten of bewaakte ruimten zijn niet aanwezig in De Kuip. Ook de sprekerskamer is niet afgesloten. Als organisatie kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies of diefstal van eigendommen.

Veel succes met de verdere voorbereiding,

het Vakdagteam