Vakdag fondsenwerving verplaatst: Corona-CoVid-19 update

meer informatie

Speaker/moderator information

Belangrijke informatie voor sprekers en moderatoren Vakdag Fondsenwerving 2020

Dit document bevat belangrijke informatie voor jou als spreker tijdens de Nationale Vakdag fondsenwerving 26 maart 2020 in De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort. Neem alsjeblieft de moeite om de hele tekst door te lezen. 

Registratie sprekers
Nog niet gedaan? Registreer je gelijk via deze pagina. Je ontvangt gelijk je e-ticket. Deadline: maandag 23 maart, om 17:00 uur.

Details presentatie
Van de hoofdsprekers ontvangen we graag de details over de presentatie, de inhoud, etc, plus de gegevens van de eventuele mede-presentator. De mede-presentator moet dat dus niet zelf doen! Aanleveren via dit formulier. Deze informatie zal worden verspreid via de conferentiewebsite en de app.

Promotie
In de aanloop naar de Vakdag zullen het Congresteam en de redactie van Vakblad fondsenwerving zich bezighouden met promotieactiviteiten. Dit gebeurt via fondsenwerving.nl maar ook via LinkedIn, twitter en nieuwsbrieven.

Twitter

Onze twitterhandle is @VakbladFW. We stellen het zeer op prijs als je rugtbaaarheid geeft aan je aanwezigheid tijdens de Vakdag. Tag ons vooral zodat we kunnen retweeten. De Hashtag die we gebruiken is #VakdagFW20

LinkedIn

We zitten natuurlijk ook op LinkedIn. Daar zijn we inmiddels de 1.100 volgers gepasseerd, en hebben we meer dan 12.000 impressies per maand. Een goede plek voor promotie dus. Ook op LinkedIn kun je ons taggen. Dit doe je door @Vakblad fondsenwerving te typen. Dan kun je onze company page selecteren en worden we geïnformeerd. Wij zullen vervolgens de berichten ook weer delen. Goed voor jou, goed voor ons.

Facebook

Het vakblad zit zelf niet op facebook. Mocht je ons daar proberen te zoeken.

Personal promo-banners
We hebben dit jaar ook gepersonaliseerde banners. Deze krijg je in een aparte email toegestuurd omdat ze gemaakt moeten worden. Ze zijn uitermate geschikt om snel en gemakkelijk je aanwezigheid op de Vakdag kenbaar te maken.

Mobieltjes aan!
We moeten beslist onze sprekers en moderators kunnen bereiken, direct voorafgaande en op de Vakdag zelf. We rekenen er daarom op dat iedere spreker zijn mobiele telefoon aan heeft staan, zodat onze eventuele telefoontjes of sms'jes doorkomen. 

Kom op tijd
Zorg ervoor dat je minimaal een uur van te voren aanwezig bent. Mocht je onverhoopt vertraagd zijn bel dan gelijk met Chris Zeekant – +316 34 08 08 48

Na je aankomst maken onze mensen je verder wegwijs, zoals de sprekersruimte (met koffie, thee, fris en broodjes). De sprekersruimte is niet afgesloten. Er is wel doorlopend toezicht, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor spullen die je daar eventueel achterlaat. 

We willen graag dat je ruim van tevoren voor je eerste optreden aanwezig bent. Ben je 60 minuten voor je eerste optreden nog niet aangemeld bij de registratiebalie dan nemen we meteen telefonisch contact op, op je mobiele nummer, om na te gaan of de reis voorspoedig verloopt. Is dat niet het geval bel dan zelf meteen met met Chris Zeekant – +316 34 08 08 48

Het is dus cruciaal dat onze sprekers en moderators op tijd zijn. Hou dus rekening met de files die er altijd zijn en ga op tijd weg. We rekenen wat dat betreft echt op je. Er is naar het centraal station Amersfoort uitstekend openbaar vervoeren De Rijtuigenloods is slechts een paar honderd meter van dat station gelegen. De aanzienlijke parkeerruimte van De Rijtuigenloods is gratis.

Meld je alsjeblieft uiterlijk een kwartier voor aanvang van je optreden in de ruimte waar je je presentatie geeft.

Ontvangst op de Vakdag
Na je aanmelding heb je een e-ticket gekregen, waarmee je bij de registratiedesk je badge krijgt. Neem je e-ticket dus mee naar de Vakdag!

De presentatie
Belangrijk hierbij is dat je de tijdsduur beslist niet overschrijdt, omdat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor de spreker(s) die daarna komen. Het tijdschema op de Vakdag is te krap om uitloop te kunnen hebben. Ons Vakdagteam heeft de uitdrukkelijke instructie om te zorgen dat iedereen - zonder enige uitzondering - zich aan zijn tijd houdt. Zij geven een signaal wanneer je nog 10 minuten hebt, wanneer er nog 5 minuten resteren én wanneer het afgelopen is. Kijk niet van ze weg, maar let op onze zaalcrew! Wanneer het eindsignaal gegeven wordt, moet de presentatie dus beëindigd worden. Meteen na elke presentatie start de publiekswissel en de voorbereiding voor de volgende presentatie.

Voorbereiding
Elk succesvol optreden kent een gedegen en tijdige voorbereiding en oefening. Onze ervaring met de internationale sprekers is dat het vooral de voorbereiding en de oefening zijn, waardoor ze zo succevol zijn geworden. Naast hun kennis en ervaring natuurlijk. Zij realiseren zich dat het publiek, dat immers speciaal komt om hen te zien en te horen, dat verdient. Dat ze hun publiek serieus nemen is een van de aspecten die hen tot de betere sprekers maken. Dat willen we op de Nationale Vakdag Fondsenwerving!

We laten het graag aan de sprekers over om hun presentatie al dan niet achteraf aan de toehoorders ter beschikking te stellen, door hun visitekaartjes te vragen, en daarmee tevens contactmomenten te creëren.

Technische ondersteuning
In elk van de zalen is de hele dag een vakkundige, technisch assistent aanwezig, met laptop, beamer en geluidsinstallatie. Aan hem/haar overhandig je je presentatie op een usb-stick, waarna de technisch assistent de presentatie live zet. Naast de microfoon(s) voor de spreker(s) is er ook een zaalmicrofoon voor vragenstellers. We werken uitsluitend met pc-laptops en niet met MacBooks (Apple). Indien je beslist je presentatie op je Apple moet doen, neem deze dan svp zelf mee en vergeet niet de speciale verlengstukjes voor de VGA kabels!!!!

Zet je presentatie met alle eventuele bijlagen zoals films, in één map op je usbstick, anders werkt het niet. Die map wordt in zijn geheel, met inhoud, door de technische assistent op de zaallaptop gezet. Onze zaallaptops zijn aangesloten op snel internet. Presentaties die verwijzen naar url's (weblokaties) werken in principe gewoon. Diegenen die speciale wensen hebben, niet zeker van hun (technische) zaak zijn of beslist met Apple moeten werken, verzoeken we zo snel mogelijk contact op te nemen met chris@fondsenwerving.nl.

Geen 'reclamepraatjes'
Het is waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar de sessies zijn nadrukkelijk niet voor 'reclamepraatjes' bedoeld! Dat is namelijk niet waar de toehoorders voor komen. Ze komen voor nuttige informatie over het onderwerp. Voor de sprekers is de meerwaarde dat zij zich op die manier profileren als dé experts op hun gebied, dé mensen bij wie je moet zijn voor de nieuwste kennis en cases, de collega's die vooroplopen. Dat straalt ook af op de onderneming of organisatie waaraan je eventueel verbonden bent. Dat en doordat je als spreker geprogrammeerd staat, met de publiciteit daarover in onze media, draagt bij aan je imago als een deskundige op je gebied. Die positieve uitstraling hoort ook bij de Nationale Vakdag Fondsenwerving.

Wifi
Voor standhouders, sprekers hebben we gratis Wifi beschikbaar: Vforganisatie Het wachtwoord is nationalevakdag2020 Let op: het is een niet-versleutelde verbinding.

De bezoekers hebben een eigen Wifi-netwerk: netwerknaam Vfbezoekers en wachtwoord fondsenwerving 

Programma en plattegrond
Enkele weken voor de Vakdag zullen door ons het programma, met de tijdslots van alle presentaties, en de plattegrond van de event-lokatie met de beursvloer en alle zalen bekendgemaakt worden, via onze diverse kanalen.

Tijdschema Vakdag beurs 

06.30    Balie entreehal open voor standhouders: badge wordt geprint (neem je e-ticket mee!). Hoewel sprekers er zo vroeg niet hoeven te zijn, is de balie voor hen vanaf 06.30 uur wel geopend.

09.00    Eerste bezoekers arriveren.

17.30    Einde Vakdag.

Opbergruimte en garderobe beurs
Op de begane grond in de entreehal is een onbewaakte garderobe. Afgesloten of bewaakte ruimten zijn niet aanwezig. Ook de sprekerskamer is niet afgesloten. Als organisatie kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies of diefstal van eigendommen van derden.

 

Veel succes met de verdere voorbereiding,

namens het hele Vakdagteam

Jaap Zeekant – 0653 205 255 en jaap@fondsenwerving.nl