The Fundraising Benchmark

Logo The Fundraising Benchmark-groen-drukwerk-DEF

www.thefundraisingbenchmark.nl

THE FUNDRAISING BENCHMARK

Fondsenwervers staan voor steeds grotere uitdagingen. Economische veranderingen, nieuwe wetgeving en technologische veranderingen zorgen voor een steeds ander marktbeeld. Hoe weet je als fondsenwerver dan of jouw programma’s optimaal werken? Of jij het maximale uit de markt haalt? Of je niets over het hoofd ziet?

Het vergelijken (benchmarken) met andere organisaties in de markt levert waardevolle informatie op over de prestaties van je eigen programma’s. Daarnaast geeft een benchmark je direct inzicht in de huidige marktontwikkelingen. Door het inzicht dat je krijgt uit een benchmark kan je continu jouw prestaties verbeteren en je programma’s finetunen aan de marktomstandigheden. Een benchmark kan je ook helpen nieuwe ontwikkelingen in de markt op tijd te signaleren.

In The Fundraising Benchmark vergelijk je de prestaties van jouw fondsenwerving programma’s met die van andere goede doelen. Binnen The Fundraising Benchmark onderscheiden we twee benchmarks. Deze benchmarks zijn doorlopende analyses met heldere interactieve rapportages die inzicht geven in trends en ontwikkelingen van de markt die je kan vergelijken met je eigen programma.

De Algemene Benchmark

De Algemene benchmark is mede gebaseerd op data die CBF - Toezicht op goede doelen publiceert. CBF verzamelt en groepeert ieder jaar data uit gepubliceerde jaarrekeningen van Nederlandse ngo’s aangesloten bij CBF. Op dit moment zitten er meer dan zeshonderd organisaties in deze benchmark waarvan vijf jaren aan data in de benchmark is opgenomen.

Iedere organisatie die aangesloten is bij CBF kan GRATIS toegang krijgen tot deze Benchmark. Je krijgt dan de resultaten van je eigen organisatie in detail te zien en je kan interactief deze resultaten vergelijken met de markt of delen van de markt. Op alle inkomstenbronnen vanuit de jaarverslagen kan in detail worden vergeleken. Deze benchmark wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe data.

Organisaties die niet geregistreerd staan bij CBF kunnen toegang krijgen tot de benchmark als ze zelf de data uit hun jaarrekeningen doorgeven.

De Internationale Benchmark Database Gedreven Fondsenwerving.

Als je gebruikt maakt van direct marketingtechnieken (direct mail, telemarketing, direct dialogue, online etc.) kan je deelnemen aan de benchmark. Deze benchmark richt zich specifiek op de trends van doneergedrag van particulieren.

Deze benchmark werkt op basis van datasets uit de CRM-systemen van de deelnemers (inmiddels dertig) die periodiek ingestuurd worden (dit gaat om geanonimiseerde data over vijf jaren).

De benchmark rapporteert o.a. over inkomsten uit verschillende wervingskanalen, per type donatie, per type donateur, aantallen en inkomsten per provincie of per maand, gemiddelde donaties, werving en heractivering van donateurs, behoud (retentie eerste jaar en vervolgjaren) en Lifetime Value. Ook inkomsten uit nalatenschappen komen in de benchmark voor.

Meer weten? Bezoek ons dan op stand nr. 19 of op www.thefundraisingbenchmark.nl

THE FUNDRAISING BENCHMARK - Samen creëren we kennis, samen delen we kennis. The Fundraising Benchmark is een project van DonorTrends, Lead Today en CDDN.