Privacy & cookie statement

Fondsenwerving.nl BV (hierna: "Fondsenwerving.nl"), gevestigd te Abcoude en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 70103585, respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van haar website www.vakdagfondsenwerving.nl.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om je bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij je in dit privacy & cookie statement, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum.

Welke persoonsgegevens verwerkt Fondsenwerving.nl en waarom?
Fondsenwerving.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan Fondsenwerving.nl hebt verstrekt. Denk aan de situatie dat je je  aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Fondsenwerving.nl of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien je je   aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij je (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk je naam gebruiken om je op de lijst van deelnemers te plaatsen.

Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. Wanneer je dit heeft aangegeven kunnen wij u ook van tijd tot tijd relevante informatie van zorgvuldig geselecteerde derden toesturen.

Al onze e-mailings, waaronder ook nieuwsberichten, hebben als afzender Vakdag Fondsenwerving of een van de daaraan gerelateerde merken zoals Vakblad Fondsenwerving,enz.

Wij stellen onze bestanden, nimmer, op welke wijze ook, ter beschikking aan derden!

Wat zijn mijn privacyrechten?
Indien je geen informatie over de producten en diensten van Fondsenwerving.nl (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heb je het recht Fondsenwerving.nl te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van Fondsenwerving.nl staan vermeld onderaan dit privacy- en  cookiestatement.

Afmelden voor e-mailings gaat via de link helemaal onderin de e-mailings of door een e-mail te sturen aan vakdag@fondsenwerving.nl.

Gebruik van cookies
De website www.vakdagfondsenwerving.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. 

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Socialmediacookies
Wij hebben social media buttons van Linkedin en Twitter enz. op onze website geplaatst, zodat je informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze socialmediaplatforms. Indien je via de 'Linkedin-button' of 'Twitter-button' e.d. doorlinkt naar de website van Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van Linkedin en Twitter e.d.. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op:

Fondsenwerving.nl BV
T.a.v. Privacy Officer
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

Postbus 157
1390 AD Abcoude

privacy@fondsenwerving.nl

Last update: 19 februari 2018