Programma

Het plenaire hoofdprogramma in de grote zaal

Let op: de programmacommissie is nog volop bezig met het samenstellen van het programma. Deze website werken we frequent bij.

Vier actuele thema’s over de meest opvallende trends en (wetenschappelijke) inzichten in de fondsenwerving. Met verrassende sprekers uit de praktijk, discussies en werkvormen waar de zaal bij betrokken wordt.

De vier thema’s zijn:

Het nieuwe geven: nieuwe kansen voor donateurs en vrijwillige inzet.

Op zoek naar de blinde vlekken in Nederland wat betreft donateurs en vrijwillige inzet. Hoe zit het met de geefbereidheid van mensen met een religieuze en migratieachtergrond, of mensen uit jonge generaties. Hoe zit het met mensen die liever zelf willen bepalen welke projecten zij steunen? En waarom is het geven vanuit bedrijven aan het groeien? 

Visies op fondsenwerving.

Welke visies op fondsenwerving zijn er en in welke situatie werkt een visie goed? Welke invloed heeft de visie op de keuze voor fondsenwervende kanalen, communicatie en organisatie van de organisatie. Met inhoudelijke fondsenwerving, donateur- en relatiegerichte fondsenwerving, datagerichte fondsenwerving en shift the power-fondsenwerving. Welke visie heb jij als fondsenwerver?

PANELDISCUSSIE 1: VISIES OP FONDSENWERVING

Welke visies op fondsenwerving zijn er en in welke situatie werkt een visie goed? Welke invloed heeft de visie op de keuze voor fondsenwervende kanalen, communicatie en organisatie van de organisatie. We spreken over inhoudelijke fondsenwerving, donateur- en relatiegerichte fondsenwerving, datagerichte fondsenwerving en shift the power-fondsenwerving. Welke visie heb jij als fondsenwerver?

fotossprekerspaneldiscussie1

Een prikkelende panelsessie waar de zaal aan meedoet. Op het podium komen Corine Aartman (Wilde Ganzen), David Verschoor (Hartstichting), Saskia Verstappen (Stichting de Schroef), Steffie Jansen (Kika), Maurits Musch (Internationaal Theater Amsterdam) en Jane van den Berg (Dierenlot).

Technologie en innovatie voor maatschappelijke organisaties.

Digitalisering, crypto, big data, kunstmatige intelligentie, cyber security. Is technologische innovatie een bedreiging of juist een kans voor maatschappelijke organisaties? Wat is de rol van de fondsenwerver hierin? Hoe kijken donateurs/gevers hier tegenaan? Welke kansen biedt het voor samenwerking met het bedrijfsleven?

Hot potatoes:

Fondsenwerving in Nederland is zo langzamerhand volwassen geworden. Dat moet ook wel, want er is veel geld mee gemoeid. En er werken veel mensen in de sector. Toch zijn sommige onderwerpen in de filantropie nog steeds moeilijk bespreekbaar. Het zijn de roze olifanten in de goede doelenkamer. Daarom een eerlijk gesprek over gevoelige onderwerpen en hoe we hier (pro-actief) mee kunnen omgaan.

Twaalf workshops en verdiepende panelsessies

Deelnemers kunnen actief participeren, nieuwe inzichten opdoen en geïnspireerd worden door talloze voorbeelden. Professionele trainers en moderators vormen het hart van dit programma waarbij mensen van goede doelen of cultureel maatschappelijke organisaties cases presenteren.

Meer informatie volgt binnenkort.