Whooz

logo-whooz-1

www.whooz.nl

De Goede Doelgroep Data van Whooz brengt precies in kaart wie je doelgroep is. Wanneer je weet wat de eigenschappen, gedrag en drijfveren van jouw donateurs en doelgroep zijn, kun je effectief en efficiënt potentiële donateurs werven en look-a-likes van je huidige donateurs benaderen. Richt je op de juiste doelgroep, verhoog je respons en verbeter je conversie! Zo kun je doelgericht post sturen (‘aan de bewoners van’), online gericht je doelgroep targeten of de huis-aan-huiswerving richten op de gewenste (nieuwe) doelgroep. Door alleen relevante potentiële donateurs te selecteren, maak je je marketingeffectiviteit vele malen doeltreffender en bespaar je kosten.

Wij maken big data inzichtelijk, begrijpelijk én toepasbaar

Al ruim 35 jaar verzamelt en verrijkt Whooz data van alle huishoudens in Nederland. Door al deze data te vertalen naar inzichten, helpen we bedrijven met concrete adviezen om slimme en effectieve beslissingen te nemen. Whooz maakt gebruik van Whize® data, en vele andere bronnen zoals registratie-, GIS- en onderzoeksdata. Al onze informatie van ruim 8 miljoen Nederlandse huishoudens is gesegmenteerd over 59 persona's.

Als enige segmentatiespecialist geven we inzicht in de kenmerken, interesses en gedragingen van alle ruim acht miljoen huishoudens die Nederland op dit moment telt. In een wereld die versneld verandert, geloven we dat continu klantinzicht het kompas is dat de weg wijst naar het beste resultaat.

Door jouw klantdata en -kennis met onze data te crunchen leggen we verbanden en krijgen doelgroepen een gezicht en profiel. Zo slagen we er samen met onze opdrachtgevers in om het juiste rendement te halen uit ieder contact met je (potentiële) donateur, of het nou gaat om donaties, machtigingen of de bereidheid van mensen om zich voor jouw charity in te zetten. Voor meer informatie over Whooz: www.whooz.nl.

Whooz beschikt over de meeste data van alle Nederlandse huishoudens die we doorlopend verrijken. Onze vraag is: Wat kun jij er mee?